افزونه JSON Content Importer

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است پنج شنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۴ در ساعت ۱۰:۳۸ ق.ظ

نام افزونه:JSON Content Importer

صفحه افزونه:https://wordpress.org/plugins/json-content-importer/unique-pet